Books for Singles / Psychologie / Zelfvertrouwen / Denk je sterk en denk je zeker

Denk je sterk en denk je zeker

Handboek Voor Persoonlijke Groei

Fred Sterk

€ 19,95

Zelfvertrouwen begint van binnen in je manier van denken en kan groeien door het contact met andere mensen. Denk je sterk heeft bewezen dat het toepassen van cognitieve (gedachte)technieken duidelijk helpt bij het veranderen van een negatief zelfbeeld.
Voor meer zelfvertrouwen os het ook van groot belang dat je in het contact met anderen meer ruimte en bewegingsvrijheid ervaart. Aan deze nieuwe versie van Denk je sterk hebben we daarom ons tweede boek Denk je zeker toegevoegd. Zo ontstaat er een handboek voor persoonlijke groei, opgebouwd uit twee delen:
- deel I: Denk je sterk: gericht op het veranderen en het verbeteren van je 'binnenwereld': je gedachten en gevoel van zelfvertrouwen.
- deel II: Denk je zeker: voor het veranderen en verbeteren van je 'buitenwereld': het contact met anderen en het leren omgaan met sociale onzekerheid.
De tijd en de ervaring hebben geleerd dat beide delen elkaar aanvullen en eigenlijk bij elkaar horen. De beschreven technieken zijn aantoonbaar werkzaam en succesvol. Denk je sterk wordt inmiddels op grote schaal toegepast bij en naast psychotherapie en als zelfhulpmethode. Ook wordt het gebruikt als 'motivatieboek' voor scholieren, studenten en in het bedrijfsleven.

Bestellen