Books for Singles / Psychologie / Verslaving / Slaaf van het onbewuste

Slaaf van het onbewuste

over emotie, bewustzijn en verslaving

Wiers, R.

€ 19,95

In 'Slaaf van het onbewuste' geeft de auteur een nieuwe, samenhangende visie op het ontstaan van verslavingsgedrag. Moderne theorieŽn over emotie en bewustzijn koppelt hij aan recente inzichten uit het verslavingsonderzoek, zowel uit de psychologie als uit neurobiologische benaderingen. Deze visie op verslaving biedt nieuwe mogelijkheden voor preventie en behandeling. Hij maakt op heldere wijze duidelijk hoe de bewuste controle over ons gedrag, die we normaal gesproken ervaren, verloren kan gaan bij het ontstaan van verslaving en wat we daaraan kunnen doen.

Bestellen