Books for Singles / Psychologie / Verlegen / Waarom Vrouwen Zich Meer Schamen Dan Mannen

Waarom Vrouwen Zich Meer Schamen Dan Mannen

Over Psychologie, Criminaliteit En Cultuur

J. Baneke

€ 6,90

Schaamte is een gevoel waarmee veel mensen moeite hebben en dat ze het liefst _ uit schaamte? _ zouden vergeten. Veel mensen hebben het met psychologen, psychotherapeuten en psychiaters over schaamte. Dikwijls begrijpelijk, omdat intense schaamte een enorme handicap kan zijn in het contact met andere mensen.
In Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen wordt met behulp van visies vanuit de psychologische praktijk, literatuur, filosofie, geschiedenis, cultuur en religie een beeld geschetst van deze, volgens Darwin, meest menselijke emotie. Er wordt gekeken naar de biologische verschillen, de functie of waarde van schaamte en of schaamte een lichamelijk of psychisch verschijnsel is.
Uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen twintig jaar weten we inmiddels dat er sterke verbanden zijn tussen een teveel aan schaamte en depressies, pathologische angst, eetstoornissen en tal van andere problemen. Omgekeerd zijn er aanwijzingen dat een gebrek aan schaamte leidt tot een grotere kans op egoÔsme, geweld en crimineel gedrag.
Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen geeft onder meer antwoord op de vraag of mannen echt schaamtelozer zijn dan vrouwen. Het doorbreekt taboes, is verhelderend en laat zien dat schaamte een psychologisch, sociaal en biologisch verschijnsel is.

Bestellen