Books for Singles / Psychologie / Angst / De angst de baas

De angst de baas

uit de greep van de angst

Frits Winter

€ 14,95

UIT DE GREEP VAN DE ANGST

'Uit de greep van de angst' is een praktisch hulpmiddel, waarmee u uw vrijheid weer terug kunt veroveren. Met angst voelt u zich vaak heel eenzaam en onbegrepen. Dit boek kan u helpen dit isolement te doorbreken.
Deze handleiding is bij uitstek geschikt om samen met uw partner, met uw vriend of vriendin, met lotgenoten of met uw huisarts/therapeut door te nemen. De talrijke vragen en huiswerkopdrachten maken het geen vrijblijvende theoretische beschouwing, maar een acht werkboek.

Bestellen