Books for Singles / Lifestyle / Spiritualiteit / Zoektocht naar de heilige graal & de ark van het verbond

Zoektocht naar de heilige graal & de ark van het verbond

het mysterie van Rennes-Le-Chateau ontrafeld

K. van Urk

€ 19,95

Als twee Urker broers die gefascineerd zijn door de raadselachtige verhalen over Rennes-le-Château alle beschikbare informatatie verzamelen, wordt al spoedig een samenhang duidelijk. De informatie wijst naar een verborgen fort en een gewelfde voorraadkamer. Ook wordt een locatie genoemd.
Op de bewuste plek aangekomen, blijken de aanwijzingen te kloppen. Maar het blijft niet bij deze ene ontdekking. Via slingerende bergpaadjes bereiken ze trotse Katharenburchten en voormalige Tempelierkastelen. Terwijl ze zich een weg hakken door dichte begroeiing wordt er gespeurd naar curieuze stenen opgericht door de Ingewijden. Afdalend in donkere schachten en duistere crypten bereiken zij de catacomben van onze westerse geschiedenis.
Dichter en dichter naderen de broers het hart van het mysterie. Ingewijden worden herkend. De Hoeders van het Grote Geheim blijken mensen van vlees en bloed. Eeuwenlang hebben zij de kostbare schat bewaakt en bewaard. Nog altijd dreigt het gevaar. Achter elke hoek loeren geheime genootschappen, terwijl in elke verborgen nis de Heilige Graal voor het grijpen lijkt te staan.

Bestellen